• İnova Metal olarak hurda kabloların işlenerek bakır ve plastiğinin sektörel geri dönmüşümü konusunda da faaliyet göstermekteyiz. Kablo fabrikalarından, şantiyelerden, tersanelerden, otomobil firmalarından, elektrik elektronik ürün imalatı yapan fabrikalardan uçak sanayi den üretim sonrası çıkan hurda kablolarının alımını ve bu kabloların makineler aracılığı ile ayrıştırılıp tekrar geri dönüşümünü sağlamaktayız.

  Ayrıca İhalelerden alınan Ptt kablo hurdalarına bakır oranına göre Lme (Londra Metal Borsası) fiyatı vererek de almaktayız. Bu sayede de müşterilerimizin işçilik masraflarını sıfıra indirmekteyiz.

  Bakır hurdalarının eritiminden önce son el olan firmamız bu nedenle hurda kablo alımında da kablolarınız için en iyi bakır fiyatını çıkarabilecek kapasiteye sahiptir.

  İnova Metal olarak bilinçsiz satılan ve bilinçsiz ayrıştırılan ( yakılarak vb.) kabloların çevremize vermiş olduğu zararların büyük olduğu bilinci ile çevreye karşı duyarlılığımız gün geçtikçe daha da büyümektedir. Tesislerimizde hurda kablolar son teknoloji makineler aracılığı ile kırılarak ayrıştırılmaktadır. Kablo dışındaki plastik maddenin bilinçsiz ayrıştırıldığı takdirde çevreye vermiş olduğu büyük zararlar, dünya standartlarındaki tesislerimizde sıfıra indirilmektedir.


 • Elektronik Atıklar günümüzün en önemli sorunlarından biridir! Teknolojinin hızla ilerlemesi günlük hayatımızı kolaylaştıran elektrikli ve elektronik alet ve cihazların kullanımını arttırmış, ihtiyaca bağlı yeni özellikler yönündeki ürün taleplerinin artışı istenmeyen bir “elektronik atık” sorununu doğurmuştur.

  AEEE Nedir?

  Kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan ya da kullanılmaz durumda olan hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez olarak görülen elektrikli ve elektronik cihaz ve aletlerin tümüne AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) denilmektedir.

  AEEE'lerin Zararları Nelerdir

  Elektrikli ve elektronik ekipmanların bazıları kurşun, berilyum, baryum ve civa gibi çevre ve insan sağlığını tehdit eden toksik maddeler içermektedir. Bilgisayar monitörleri ve televizyonlar yaklaşık 4 kg. kurşun içermektedir. İç yüzeydeki kaplamaları ise tehlikeli atık sınıfına giren fosfor içermektedir. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden AEEE'lerin yönetimini sağlamak amacı ile Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından ücretsiz olarak alınan elektronik atıklar AEEE tesisine getirilerek çeşitli parçaları kontrol edilmekte; “tekrar kullanılabilir”, “geri dönüştürülebilir” ya da “imha edilmelidir” şeklinde sınıflara ayrılmaktadır

  Bunları Biliyor musunuz?

  AEEE'lerin ekonomiye geri kazandırılmasıyla;

  DOĞAL KAYNAKLARIMIZ KORUNUR.
  ENERJİ TASARRUFU SAĞLANIR.
  ATIK MİKTARI AZALIR.
  GERİ DÖNÜŞÜMLE GELECEĞE YATIRIM YAPMIŞ OLURUZ.
  TÜRKİYE’DE YILLIK 500 BİN TON ELEKTRONİK ATIK MEYDANA GELMEKTE VE BUNUN SADECE %1’İ (5 BİN TON) GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMEKTEDİR.
  15 TON ELEKTRONİK ATIKTAN ORTALAMA 1 TON BAKIR ELDE EDİLİYOR.BİR BİLGİSAYARDA ORTALAMA 7KG CİVARINDA PVC’DE BULUNAN PLASTİK BULUNUR. PVC EN TEHLİKELİ PLASTİKTİR.BUZDOLABI GÖVDESİNDEN ÜTÜ, ALÜMİNYUM İÇECEK KUTULARINDAN UÇAK GÖVDESI, MONİTÖR PLASTİĞİNDEN BANK YAPILABİLİR.

 • Tehlikeli Metal Geri Dönüşümü

  Tesise getirilerek geri kazanımı yapılan tehlikeli nitelikteki atıklar, Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV'üne göre Madde 4.1.2'de listelenmiştir. Tesise gelen tehlikeli atıklar için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B'sine göre şu şekildedir:

  R12: Atıkların R1 ila R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi Tesise gelen bu gruptaki tehlikeli atıklar genel olarak şu şekildedir:


  1. Talaşlı imalat yapan tesislerden çıkan tehlikeli atık niteliğindeki metal talaş atıkları,
  2. Tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar (IBC-Varil-Teneke)
  3. Tehlikeli atık içeren kablolar
  4. Tehlikeli atıklarla kontamine olmuş metal inşaat yıkım atıkları

  Tehlikesiz Metal Geri Dönüşümü

  Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında değerlendirilen, Atık Kablo (bkz. Tablo 2) ve Atık Plastik (bkz Tablo 3) bu grupta alınarak tesiste işlem görecek atıklardır. Tesise gelen Tehlikesiz Atıklar için uygulanan geri kazanım yöntemi kodları, aynı yönetmeliğin EK-II B'sine göre şu şekildedir:

  R5: Diğer anorganik malzemelerin ıslahı/geri dönüşümü, R12: Atıkların R1 ila R 11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi

  Tesise tehlikesiz atıklar şu yollar ile gelmektedir:

  1. Atık üreticisi sanayi tesisleri ile sözleşmeler yapılır, bu atıklar düzenli olarak alınarak tesise getirilir.
  2. Ömrünü tamamlamış sanayi tesislerinin söküm ihalelerine girilir; sökümlerden çıkan atıklar tesise getirilir.
  3. Atık üreticileri, nakliyeciler aracılığı ile veya doğrudan kendileri atıkları tesise getirir.

  Tesise gelen tehlikesiz atıklar genel olarak şu şekildedir:

  1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkan atık kablo ve plastikler.
  2. Diğer hurda kablo atıkları.
  3. İmalat kırpıntısı ve piyasaya sürülmemiş hatalı kablo ve plastikler.

 • Plastik malzemesi dünya genelinde kullanılan hammadde türlerinden biridir. Doğaya zararının fazla olduğu bu hammadde geri dönüşüme kazandırılırsa çevreye katkısı da bi o kadar fazla olacaktır. Günümüzde plastik kullanımı oldukça fazladır ve kullandığımız eşyalarımızın yüzde 90'ı plastikten oluşmaktadır. Plastik hurdaların alımını yaptığımız Antalya Hurda şirketinde geri dönüşümünü yapmak üzere atık dönüşüm fabrikasına satıyoruz. Plastik fiyatlarının güncel olarak değişmesi sebebiyle kesin bir fiyat veremiyoruz.

 • İnsanoğlu önce taşları kullanmaya başlamış ve bir gün bileşik teşkil etmeyen ve tabi vaziyetiyle dikkati çeken altın, bakır ve gümüşü fark etmiştir; Gevrek taş aletler yerine bunların dövülerek şekillendirilebilir olduğunu görmüştür.

  İlk defa dövülmüş bakırın kullanılmasının MÖ 4500 yıllarına rastladığı ve ancak bundan 2000 yıl sonra cevherlerden bakırın üretilebildiği sanılmaktadır. Altın, gümüş ve bakırın arkasından demirin kullanıldığı, ancak diğerlerine kıyasla keşfedildiği yerde sır olarak tutulduğu dikkati çekmektedir. Çünkü demir, daha önce bakırlı kalay cevherlerinin birlikte ergitilmesi ile elde edilen bronzdan (tunç) daha serttir ve silah yapımı için üstün özelliklere sahiptir.

  Çok uzun zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan kıymetli bir malzemedir. Bakır silah, mücevher ve başka araçların yapımında kullanılanılan en eski metallerdendir. Bugün ise bakır çok farklı şekillerde kullanılır. Takılarda, gümüşlerde, sanat eserlerinde, müzik aletlerinde, uçak ve otomotiv sanayisinde kullanılan bakır aynı zamanda para yapımında ve inşaat endüstirisinde güç kablolarında kullanılır.

  Eskimiş kabloların iç kısmındaki bakır çıkartılarak Hurda Bakır Satışı yapılmaktadır. Genel anlamda bakır kabloların hurdası bulunmaktadır. Bakır maddesi eski zamanlardan çatal, kaşık, tabak ve çaydanlık olarak kullanılmaktadır. Hurda fiyatları güncel olarak değişmesi nedeniyle fiyat bildirimimiz alım satım aşamasındadır.