• İş sağlığı ve güvenliği Politikamız

  "ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

  Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;

  İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak;

  Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;

  Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;

  Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak

 • Çevre Politikamız

  • Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek,
  • Kanunlara ve ilgili mevzuatlara uygun çevre ile etkileşimi sağlamak,
  • Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,
  • Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
  • Çevreye faydalı projeler başlatmak, uygulamaya geçmek ve takip etmek,
  • Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için, tüm çevre yasaları ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilinci gerçekleştirerek, gelecek kuşaklara yaşanılabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

  • Üretim yatırımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
  • Tüm atıklarımızı minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, mümkün olduğunca geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı Çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi, ettirmeyi böylece çevre üzerindeki etkilerini azaltmak,
  • Çalışanlarımıza, tedarikçi ve taşeronlarımıza çevre ile ilgili eğitimler vererek onları çevre konusunda bilinçlendirmek,
  • Çevresel performansımızın artması yönünde çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek,
  • Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik olarak gözden geçirmeleri taahhüt eder,
  • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 • Kalite Politikamız

  Yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir üretici olabilmenin yolu, düşük maliyet ve yüksek verimlilik ile sevk taahhütlerine uymanın yanı sıra, üstün kalite standartlarına ulaşmaktan ve bu standartları sürekli kılmaktan geçer.

  Hedefimiz, kalite güvence sistemimizi etkin kılacak şekilde çalışarak ürünlerimizin kalitesini sürekli arttırmak, bu çalışmaların sürekliliği ile müşterilerimizin taleplerini zamanında, ekonomik şekilde ve doğru niteliklerde karşılayan ürünler üreterek sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak ve korumaktır.

  Firmamız ; Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standartının gerekliliklerini ve uygulanabilir şartlarını sağlayacak ve yürütecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını, İş süreçlerinin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini, Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini, Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetleri Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğü örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışmayı TAAHHÜT ETMEKTEDİR.